logo
home
algemene informatieonze missieonze medewerkersbt-end
headerall

Missie:

Stichting Ookfijn & Co is in 2006 op initiatief van Marca van den Eijnden opgericht, met als doel mensen met een verstandelijke beperking mogelijkheden aan te bieden om hun aanleg voor theater en muziek te ontplooien.

Stichting Ookfijn&CO wil creatieve vormen van werk en dagbesteding aanbieden aan mensen met een verstandelijke beperking. Het aanbod bestaat uit Media, Clownerie en Theater

Bij Clownerie en in de Theaterwerkplaats is het de bedoeling, dat wordt gewerkt aan het zelfbeeld van de acteur en aan het ontwikkelen van theatrale vaardigheden. Alle mogelijkheden worden benut om het zelfvertrouwen, zelfbewustzijn (fysiek, emotioneel) presentatie positief te stimuleren. Er wordt een appèl gedaan op hun mogelijkheden in plaats van op hun beperking.

Alle voorstellingen worden gemaakt op basis van dagbesteding.
Beweging, muziek, dramales, improvisatie en eigen verhalen vormen regelmatig de basiselementen voor een nieuwe productie en deze worden door de regisseur in een script verwerkt. Het leer en repetitieproces staat in dienst van de acteur en het kunstproject en is gericht op de ontwikkeling van artistieke vaardigheden. Er wordt gelet op regisseerbaarheid, vermogen om verhalen te snappen, verbanden te begrijpen en fantasie om te zetten, daarin is aandacht, zorg en het sociale aspect heel belangrijk.

Men stapt bij een voorstelling letterlijk en figuurlijk over de drempel van de eigen voordeur om op de planken van het podium zichtbaar te worden, ook het krijgen van applaus bevorderd het besef van eigen identiteit.
Tevens heeft dit een emancipatorisch en samenbrengend karakter tussen het publiek en de acteurs.

Bij media draait het om contact, het maken van contact, het aangaan van contact. Daar kan de camera een middel voor zijn. Maar ook door het maken van uitstapjes waarbij contact maken centraal ligt.

Daarnaast neemt het internet en met name sociale sites een belangrijke rol in bij de Mediawerkplaats. Marca was namelijk ook erg betrokken bij allerlei ontwikkelingen rondom het internet en jongeren met een beperking. Marca was vooral bezig met initiatieven om het internet begrijpelijker, toegankelijker en veiliger te maken voor jongeren met een (verstandelijke) beperking. Ze bedacht verschillende sites en heeft verschillende stichtingen opgericht met dit als doel. De Mediawerkplaats is hier o.a. een uitvloeisel van.